Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu opiekuńczego, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny. Rada Miejska w formie uchwały ustaliła tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze. Uchwała Rady Miasta Gliwice Nr XI/280/2015 z 19.11.2015 r. z późn. zm.

Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi: 22,70 zł;

Cena za jedną godzinę usług pielęgnacyjnych wynosi: 30,00 zł;

Cena za jedną godzinę usług rehabilitacyjnych wynosi: 34,90 zł.

Tabela odpłatności za podstawowe usługi opiekuńcze od 1 października 2015 roku

% KRYTERIUM DOCHODOWEGO WYSOKOŚĆ DOCHODU NA 1 CZŁONKA RODZINY SAMOTNI W RODZINIE
poniżej 100 % do 701 zł bezpłatne bezpłatne
powyżej 100% – 150% 701,01 – 1051,50 zł 10% 20%
powyżej 150% – 200% 1051,51 – 1402 zł 20% 40%
powyżej 200% – 250% 1402,01 – 1752,50 zł 30% 60%
powyżej 250% – 300% 1752,51 – 2103 zł 50% 80%
powyżej 300% – 350% 2103,01 – 2453,50 zł 80% 100%
powyżej 350% powyżej 2453,51 zł 100% 100%
Informacja telefoniczna dot. odpłatności: 32 3359609