KAMPANIA RAZEM PRZECIW PRZEMOCY PODSUMOWANIE

Szanowni Państwo,

Kampania Społeczna “Razem Przeciw Przemocy”, którą mieliśmy przyjemność realizować pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice dobiegła końca.
W trakcie jej trwania, dzięki pomocy Partnerów, Patronów oraz innych, społecznie zaangażowanych jednostek udało się zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć, między innymi dotyczących profilaktyki przeciwdziałania przemocy, czy działań informacyjno-edukacyjnych w postaci szkoleń, warsztatów, konkursów oraz punktów konsultacyjnych.
Na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy na terenie Miasta Gliwice udało się m.in:
 • Oficjalnie zainaugurować Kampanię na naszym profilu na portalu YouTube;
 • Utworzyć grupę korekcyjno – edukacyjną dla sprawców przemocy oraz osób nie radzących sobie z negatywnymi emocjami;
 • Zorganizować i przeprowadzić, we współpracy z KMP w Gliwicach, dla jednostek miejskich zaangażowanych w pomoc osobom doznającym przemocy, cykl szkoleń obejmujących swoją tematyką charakterystykę zjawiska przemocy, procedurę Niebieskiej Karty oraz stosowanie obowiązujących zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Ogłosić i przeprowadzić konkurs plastyczny dla uczennic i uczniów szkół podstawowych “Przemoc nie jest rozwiązaniem” (Konkurs realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej);
 • Uruchomić grupę informacyjno-edukacyjną dla osób doznających przemocy oraz realizować grupę wsparcia;
 • Zrealizować warsztaty profilaktyczne “Przemoc = Przestępstwo” dla uczennic i uczniów szkół podstawowych;
 • Zorganizować i przeprowadzić szkolenia z zakresu zjawiska przemocy i realizacji procedury Niebieska Karta dla przedstawicieli Przedszkoli Miejskich oraz Służby Zdrowia;
 • Zorganizować I Rodzinną Sztafetę Przeciw Przemocy w ramach Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa dzięki uprzejmości organizatora – AKMB Pędziwiatr Gliwice;
 • Uruchomić w trakcie Kampanii w trzech Filiach Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach Punkty Konsultacyjne z Zakresu Przeciwdziałania Przemocy – więcej;
 • Stworzyć i regularnie emitować we współpracy z naszym Patronem Medialnym, Radio IMPERIUM informacyjne spoty radiowe dotyczące przeciwdziałania zjawisku przemocy; ponadto, przez cały okres Kampanii w Telewizja Imperium Gliwice emitowano spot animowany “Pomagam – Reaguję”;
 • Zorganizować, we współpracy z Forum Gliwice oraz Park Handlowy Arena, KMP w Gliwicach oraz Kancelaria Adwokacka Libra dwa eventy w przestrzeni miejskiej o nazwie “Przerywamy ciszę – polne maki mają siłę” – więcej;
 • Wspólnymi siłami z Telewizja Imperium Gliwice stworzyć spot edukacyjny z elementami sondy ulicznej – koniecznie obejrzyj;
 • Nawiązać współpracę z Piast Gliwice – zawodnicy Piasta propagowali symbol “Białej Wstążki” oraz manifestowali swój sprzeciw wobec przemocy podczas oficjalnego meczu rozegranego na Stadionie przy ul. Okrzei 20 w Gliwicach, a także symbolicznie odbili swoje dłonie na banerze “Razem Przeciw Przemocy”, wyrażając tym poparcie dla idei naszej Kampanii;
 • Zorganizować Dzień Otwarty w Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
 • Zorganizować i zrealizować przy współpracy z KMP spotkanie o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla liderów klubów Seniora.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w Kampanię.
Razem Przeciw Przemocy, Kampania Społeczna realizowana w okresie październik – grudzień 2021 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice, Adam Neumann.