Jak zostać uczestnikiem?

Jak zostać uczestnikiem?

Kwalifikacje do ŚDS prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach na podstawie zgłoszeń:

  • osobistych,
  • z poradni zdrowia psychicznego,
  • ze szpitala psychiatrycznego.
Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Środowiskowym Domu Samopomocy lub telefonicznie: 32 2700765, 510230175.