Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (edycja 2020)

flaga i herb RP        logo programu Senior+

2020 rok – Miasto Gliwice pozyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+ (edycja 2020)

 

Środki z budżetu państwa: 103 800,00 zł

Środki własne: 190 430,84 zł

Wartość projektu: 294 230,84 zł

 

Uruchomiony od 02.01.2020r Dzienny Dom „Senior +” dzięki wsparciu w formie dotacji umożliwił osobom nieaktywnym zawodowo od 60 r. ż.  korzystanie z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, podniesienie ogólnej jakości życia, zaktywizowanie seniorów do podejmowania nowych działań, możliwość nawiązywania nowych kontaktów społecznych, zaangażowanie w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Zapewnił seniorom wsparcie adekwatne do potrzeb i możliwości, wynikających z ich wieku i stanu zdrowia. Dotacja pozwoliła na dofinansowanie zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników. Dzięki placówce seniorzy, pomimo utraty części samodzielności, mogli w dalszym ciągu funkcjonować w dotychczasowym środowisku. Pobyt w placówce przyczynił się do utrzymania odpowiedniej jakości ich życia, spowolnienia rozwoju choroby, dostrzeżenia walorów „jesieni życia”, a przede wszystkim opóźnił potrzebę korzystania z pomocy instytucjonalnej, czyli pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.