Grupa informacyjno edukacyjna dla osób zagrożonych czy doznających przemocy

„Walczę o siebie i moich najbliższych – wiem i już umiem powiedzieć NIE PRZEMOCY”

 Zespół Pracy Socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo – wychowawczym, zaprasza do udziału w GRUPIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY.

Przemoc domowa to działania naruszające prawa lub dobra osobiste osób wspólnie zamieszkujących. Żadnych aktów przemocy nie można ignorować. Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przemocy domowej po pierwsze warto, aby uświadomić sobie, że nie jesteś temu winna/y. Winę ponosi wyłącznie sprawca przemocy. Po drugie, wiedz, że nie jesteś w tym osamotniona/y i możesz otrzymać pomoc.

Uczestnictwo w grupie umożliwia uzyskanie informacji dotyczących zjawiska przemocy. Ponadto zapewnia wsparcie, pomoc w odbudowaniu utraconej stabilizacji i bezpieczeństwa, przeciwdziała poczuciu osamotnienia i odizolowania.

Jeśli do tej pory obawiałaś/eś  się wyjść ze swoim problem gdziekolwiek na zewnątrz, potrzebujesz wzmocnienia w Tobie odwagi i energii do podejmowanych działań, to uczestnictwo w grupie jest właśnie dla Ciebie.

Spotkania GRUPY INFORMACYJNO – EDUKACYJNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY począwszy od dnia 30.11.2022 r. będą odbywać się w każdą środę w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Fiołkowej 26 w godzinach od 10:00 do 11:30.

Celem zgłoszenia chęci uczestnictwa w grupie prosimy o kontakt ze specjalistą pracy z rodziną panią Karoliną Ploska tel: 32 234-22-70 lub 32 300-01-11.