Kto może zostać rodziną zastępczą?

Każdy, kto w swoim sercu oraz domu znajdzie miejsce dla dziecka, które potrzebuje opieki.

Kandydatami na rodziny zastępcze mogą być:

 • małżeństwa oraz pary żyjące w związkach nieformalnych

Osoby żyjące w związku zobowiązane są do wspólnego zaangażowania się w rodzinę zastępczą. Pamiętaj! Brak zgody lub chęci partnera przekreśla taką możliwość.

 • rodziny z dziećmi

Decyzje takie jak ta nie należą do łatwych i powinny być podejmowane w zgodzie ze wszystkimi domownikami, opinia Twoich dzieci jest niezwykle ważna!

 • osoby stanu wolnego (niezamężne lub rozwiedzione)

Jesteś osobą gotową na wyzwania, a w Twoim planie życiowym jest przestrzeń dla nowego członka rodziny? To cudownie!

Rodziną zastępczą mogą zostać zarówno osoby spokrewnione z dzieckiem, jak i te, których nie łączą z nimi więzi rodzinne.

Szczegółowe warunki dla osób chętnych do sprawowania pieczy zastępczej:

 • są gotowi do należytego sprawowania powierzonego zadania,
 • posiadają pełnię władzy rodzicielskiej,
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych (w tym obowiązku alimentacyjnego, jeśli taki istnieje),
 • ich stan zdrowia pozwala na właściwe sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • posiadają pozytywną opinię, predyspozycje i motywację do pełnienia nowej funkcji,
 • posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, mają stałe źródło dochodu,
 • posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe zapewniające dziecku zaspokojenie jego potrzeb oraz wszechstronny rozwój,
 • nie byli i nie są skazani prawomocnym wyrokiem,
 • posiadają świadectwo ukończenia szkolenia.