A A A
Logo Fundusze Europejskie Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Logo UE EFS
Logo Fundusze Europejskie, Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo UE EFS

Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego?

Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego?

1. Średni dochód na miesiąc

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

UWAGA. Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku. Do dochodów nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jak też dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz świadczenia i dodatku wychowawczego.

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

  • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie
  • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co namniej dwie osoby.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń (obecnie: 1100 zł).

UWAGA. O dodatek można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie może przekroczyć wysokości dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę.

2. Powierzchnia zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

  • 30% albo
  • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Powierzchnia

normatywna

Odstępstwa dopuszczone

w ustawie

+ 30%

+ 15 m2 w przypadku osoby niepełnosprawnej*

Dla 1 osoby 35 m2 45,5 m2 65,0 m2
Dla 2 osób 40 m2 52,0 m2 71,5 m2
Dla 3 osób 45 m2 58,5 m2 78,0 m2
Dla 4 osób 55 m2 71,5 m2 91,0 m2
Dla 5 osób 65 m2 84,5 m2 104,0 m2
Dla 6 osób 70 m2 91,0 m2 110,5 m2

* w przypadku jedoosobowego gospodarstwa domowego – osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

3. Dodatkowe warunki:

  • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2.
  • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Sekcja Logotypów