Kontrakty typu “B”

KONTRAKT SOCJALNY TYPU B

W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej osoby lub zawarty w celu przeciwdziałania jej wykluczeniu społecznemu z osobą bezrobotną, korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej zawierany jest kontrakt socjalny.

Do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym kierowane są osoby bezrobotne w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku dla z powodu upływu okresu jego pobierania, a w przypadku bezrobotnego bez prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od daty rejestracji. Do kontraktu socjalnego kierowane są osoby bezrobotne posiadające II profil.

Osoba do kontaktu w sprawie kontraktu typu B:
Małgorzata Mila
tel. 32 330 20 73