Grupa wsparcia

Grupa wsparcia jest kontynuacją grupy informacyjno-edukacyjnej dla osób doświadczających przemocy i jest skierowana do wszystkich tych osób, które skończyły pierwszą edukacyjną część programu. Jest grupą ciągłą – otwartą. Osoby kończące grupę informacyjno-edukacyjną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w każdym momencie mogą dołączyć do uczestnictwa w grupie wsparcia.

Przebieg i treści grupy, w przeciwieństwie do grupy informacyjno edukacyjnej, odnoszą się do zgłaszanych i bieżących trudności czy wydarzeń uczestników.

Uczestnictwo w grupie wsparcia zapewnia pomoc w odbudowaniu utraconej stabilizacji i bezpieczeństwa, przeciwdziała poczuciu osamotnienia i odizolowania. Osoby biorące udział w grupie posiadają możliwość wymieniania własnych doświadczeń, a także ich odreagowania i otrzymania emocjonalnego wsparcia przez co grupa ta stanowi grupę samopomocową. Ważnym punktem w działaniach grupy jest motywowanie do podejmowania działań, których oczekiwanym rezultatem jest przerwanie występowania przemocy w rodzinie. Ponadto uczestnicy grupy uzyskają wsparcie w wyjściu z izolacji i pomoc w przywróceniu umiejętności kierowania swoim życiem i samodecydowania o sobie,

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy ma również oprócz szeroko pojętego wsparcia charakter pomocy interwencyjnej i informacyjnej.