Sprawienie pogrzebu

Sprawianie pogrzebów

Akty Prawne:

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • Uchwała nr XLIV/947/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Gliwice
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 17 ust.1 pkt 15 , art. 36 pkt 2 lit. f, art. 44)

Sprawianie pogrzebu

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach organizuje pogrzeby osób zmarłych na terenie Miasta Gliwice, które nie zostaną pochowane przez osoby do tego uprawnione.
 • Pogrzeb może być zorganizowany jako pogrzeb tradycyjny lub pogrzeb z kremacją zwłok.
 • Pogrzeb jest sprawiany zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku informacji o wyznaniu – pogrzeb ma charakter świecki.
 • Trumna ze zwłokami lub urna z prochami chowane są na cmentarzu komunalnym.
 • Wydatki niezbędne na pokrycie kosztów organizacji pogrzebu pokrywane są z budżetu Miasta Gliwice

Wykonawca

Firma Pogrzebowa JASEK
Gliwice, ul. Zygmunta Starego 49
tel. 32 231-13-47

Na podstawie umów z dnia 30 grudnia 2022 zawartych na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Termin załatwienia

Usługa sprawienia pogrzebu przez zakład pogrzebowy odbywa się najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania zlecenia (termin może ulec przesunięciu za zgodą zamawiającego w szczególnie uzasadnionych przypadkach)

Cmentarze komunalne

Cmentarz Centralny przy ul. Kozielskiej
Cmentarz Lipowy przy ul. Poniatowskiego
Cmentarz w Łabędach przy ul. Wrzosowej
Cmentarz w Wilczym Gardle przy ul. Niezapominajki
Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka

Niezbędne dokumenty

Zlecenie pogrzebu dla wykonawcy usług pogrzebowych wystawiane jest niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych dokumentów:

 • Prośba/wniosek rodziny lub osób trzecich o sprawienie pogrzebu na koszt Miasta Gliwice;
 • Dokument potwierdzający zgon wystawiony przez osobę uprawnioną;
 • Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu;
 • Zgoda na pochowanie zwłok z Prokuratury – w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo lub samobójstwo.
Sprawy dotyczące pogrzebów załatwiane są w siedzibie głównej Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 pok. 105-106 (I-sze piętro), tel. 32 3359639 oraz 32 3359609

Pliki do pobrania