Punkt higieny

Punkt higieny

Punkt Higieny, ul. Okopowa 6, 44-100 Gliwice, tel. 32 335 04 93 – godz. otwarcia 11.00 – 15.00 od pn. do pt., w związku z COVID-19 ustalone stałe godziny kąpieli: godz. 11.00, 12:00, 13:00 i 14.00. Możliwość uzyskania pomocy po okazaniu skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego OPS zarówno: Zespołu Pierwszego Kontaktu przy ul. G. Wałów 9,  zespołów ds. pracy socjalnej i usług oraz zespołów ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.