A A A

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II

Warunki uczestnictwa:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski do pobrania

Sekcja Logotypów