Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II

Warunki uczestnictwa:

  • znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności;
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Składanie wniosków: https://sow.pfron.org.pl/