Działalność

Od dnia 01.04.2015 r. Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje jako odrębna jednostka.
Informacje dot. ŚDS nie są już aktualizowane na naszej stronie.

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem, przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie można znaleźć:

 • profesjonalną pomoc medyczną i psychologiczną
 • wsparcie i zrozumienie
 • możliwość ciekawego spędzenia czasu i nabycia nowych umiejętności.

Działalność

Nasza działalność obejmuje:

 • Dzienny Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
 • Klub Uczestnika
 • Galeria Sklepik z marzeniami

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 52 osób. Oferta skierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz osób upośledzonych umysłowo (typ B).

Zgodnie z art 51 b ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatność miesięczną za usługi świadczone w środowiskowym domu samopomocy ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 250% odpowiedniego kryterium.

W ramach Dziennego Pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są różnorodne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Proponujemy:
Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego i psychoedukacyjnego, w tym:

 • indywidualne konsultacje z psychologiem
 • indywidualne poradnictwo konsultanta psychiatry
 • psychoedukację

Zajęcia z zakresu terapeutyczno-edukacyjnego, w tym:

 • zajęcia manualne (rękodzielnictwo, ceramika, fotografia, zajęcia stolarskie, zajęcia plastyczne)
 • zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne
 • zajęcia parateatralne
 • zajęcia relaksacyjne
 • zajęcia informatyczne(nauka obsługi komputera, nauka obsługi Internetu)

Zajęcia z zakresu treningów praktycznych i społecznych, w tym:

 • trening z zakresu umiejętności rozwiązywania problemów międzyludzkich
 • trening z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • trening asertywności
 • trening umiejętności poszukiwania pracy
 • trening kulinarny z elementami treningu budżetowego
 • trening funkcjonowania w codziennym życiu (trening dbania o wyglą zewnetrzny, nauki higieny, kulinarny, umiejetności praktycznych)
 • trening umiejętności interpersonalnej
 • trening spędzania wolnego czasu

W galerii ”Sklepik z marzeniami” w co drugi wtorek miesiąca w godz. od 16.30 do 18.00 odbywają się spotkania dla rodzin osób leczących się psychiatrycznie. Grupa wsparcia dla rodzin prowadzona jest przez lekarza psychiatrę i psychologa.

Ośrodek funkcjonuje:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 Typ A
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 Typ B

Ponadto w każdy wtorek od godz 15.00 do 18.00 funkcjonuje Klub Uczestnika.
Klub Uczestnika zaprasza na:

 • wspólne obchodzenie uroczystości oraz imprezy okolicznościowe
 • zajęcia plastyczne.

Powstałe w pracowniach terapii zajęciowej ośrodka prace są prezentowane w galerii ”Sklepik z marzeniami” w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 13:

 • we wtorki w godz. 13-16
 • w środy w godz. 13-17
 • w piątki w godz. 13-16

W sklepiku cyklicznie prezentowana jest twórczość niezależnych różnorodnych artystów.
Galeria w 2013 roku zaprezentowała wystawę prac malarskich fotograficznych, rękodzieła osób niepełnosprawnych. Odbył się także koncert gitarowy oraz wokalny (rosyjskie ballady).