Zespoły

Znajdź swój rejon

Mapa rejonów

  • Zespół ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością (praca socjalna)

  • Zespół ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością (praca socjalna)

  • Zespół ds. niepełnosprawnych, długotrwale chorych i uzależnionych (praca socjalna)

  • Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym (praca socjalna)

  • Zespół nr 1 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną

  • Zespół nr 2 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną

  • Zespół nr 3 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną

  • Zespół Pierwszego Kontaktu

  • Zespół pracy socjalnej i usług ds. wsparcia i aktywizacji osób i rodzin – wsparcie dla rodzin ul. Ziemowita 1