Zespoły

Znajdź swój rejon

Mapa rejonów

  • Zespół ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością (praca socjalna)

  • Zespół nr 1 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną

  • Zespół nr 2 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną

  • Zespół nr 3 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną

  • Zespół Pierwszego Kontaktu