Dział Pierwszego Kontaktu i Działań Wspierających

Dział Pierwszego Kontaktu i Działań Wspierających

ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice
tel. 32 335 96 33
tel. 32 335 96 42

ul. Ziemowita 1, 44-100 Gliwice
tel. 32 335 96 73
tel. 32 335 96 78
tel. 32 337 11 80

e-mail: dpk@ops.gliwice.eu

Pracownicy socjalni dostępni w godzinach:

Poniedziałek: 9:00 – 11:00 oraz 15:00 – 16:30
Wtorek: 8:00 – 10:00
Środa: 8:00 – 10:00
Czwartek: 13:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 10:00

Kierownik Działu tel. 32 335 96 17

Z-ca Kierownika Działu tel. 32 335 96 76