Kancelaria Główna

Kancelaria Główna

ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice

tel.: 32 335 96 03, 32 335 96 04

e-mail: ops@ops.gliwice.eu 

Odbiór korespondencji
32 335 96 02, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9, pok. 015