Kasa – harmonogram pracy

Kasa czynna w godzinach 9:00 – 15.00

I półrocze 2024 roku

styczeń

08.01.2024
22.01.2024

luty

05.02.2024
19.02.2024

marzec

04.03.2024
18.03.2024

kwiecień

08.04.2024
22.04.2024

maj

13.05.2024
27.05.2024

czerwiec

10.06.2024
24.06.2024

II półrocze 2024 roku

lipiec

08.07.2024
22.07.2024

sierpień

05.08.2024
19.08.2024

wrzesień

09.09.2024
23.09.2024

październik

07.10.2024
21.10.2024

listopad

04.11.2024
18.11.2024

grudzień

02.12.2024
16.12.2024