Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest:

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
  • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

W celu otrzymania wsparcia w postaci pracy socjalnej należy zgłosić się do pracownika socjalnego do odpowiedniego rejonu, osoby bezrobotne zapraszamy do udziału w projekcie: ,,Czas na sukces“, a osoby zamieszkujące na terenie Osiedla Baildona do projektu: ,,Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I“.