Kto może ubiegać się o dodatek?

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
  2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
  3. Osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
  4. Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem
  5. Osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Telefon: 32 335 96 46, 32 335 96 44

Informacja dotycząca dodatku energetycznego:

Z uwagi na wejście w życie ustawy o dodatku osłonowym, w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. nie przyjmuje się wniosków o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Wnioski o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, które zostaną złożone w w/w okresie pozostawia się bez rozpoznania (art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.).