Kto może ubiegać się o dodatek?

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
  2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
  3. Osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
  4. Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem
  5. Osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Telefon:

32 335 96 46

Informacja dotycząca dodatku energetycznego:

Od 01.01.2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można pobrać (w zakładce Pliki do pobrania) i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9, pok. nr 05 (parter), w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 16.30

od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00

piątek od 08.00 do 13.30

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. od 1 maja 2019 r. wynosi:

  • 11,37 zł – dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną
  • 15,80 zł – dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób
  • 18,96 zł – dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób

w/w kwoty obowiązują do 30 kwietnia 2020 r.

Telefon:

32 335 96 44

32 335 96 46