Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że  uchwałą nr XIV/261/2020 z dnia  23.04.2020r Rady Miasta Gliwice nie przyjęto do realizacji w roku 2020 zadania “dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych