Aktywny senior – likwidacja barier transportowych 2020 r.

flaga i herb RP

 

2020 rok – Miasto Gliwice pozyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” – w obszarze D – Aktywny senior – likwidacja barier transportowych (9 osobowy mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych).

 

Środki z funduszu celowego PFRON: 68 695,00 zł

Środki własne: 80 595,00 zł

Wartość projektu: 149 290,00 zł

Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Dom „Senior +” dzięki zakupowi 9-cio osobowego mikrobusa umożliwił osobom nieaktywnym zawodowo od 60r.ż. korzystanie z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, podniesienie ogólnej jakości życia, zaktywizowanie Seniorów do podejmowania nowych działań, możliwość nawiązywania nowych kontaktów społecznych, zaangażowanie w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego