KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY

Szanowni Państwo,

1 listopad 2023 – w tym dniu rusza międzynarodowa kampania “19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży”.

Pomysłodawcą kampanii jest genewska organizacja zajmująca się ochroną praw kobiet i dzieci – Women’s World Summit Foundation. WWFS to humanitarna, pozarządowa i międzynarodowa organizacja non-profit o statusie doradczym ONZ (ECOSOC, UNFPA i DPI).

Koordynatorem kampanii w Polsce jest Fundacja po DRUGIE, której misją jest wspieranie młodzieży i dorosłych (18-25 lat) zagrożonych bezdomnością, wykluczeniem społecznym lub znajdujących się w kryzysie bezdomności.

W bieżącym roku również Ośrodek Pomocy Społecznej jako organizator trwającej kampanii “RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” dołącza się do kampanii.

 

Celem kampanii jest podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz profilaktyki przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży.

 

Hasłem przewodnim edycji 2023 jest:

#10sekund

Ile możesz zrobić w ciągu 10 sekund, żeby powstrzymać przemoc?

Po pierwsze nie odchodź. Nie odwracaj wzroku. Obserwuj i reaguj adekwatnie do sytuacji. Bądź uważny.

 

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji i propagowania w dniach od 1 listopada do 19 listopada symbolu kampanii, którym jest pomarańczowa wstążka!

#10sekund

#19dni

#kampania19dni

  1. 3 DEFINICJE PRZEMOCY
  2. PRZESTĘPSTWO ZNĘCANIA SIĘ
  3. MECHANIZMY STOSOWANIA PRZEMOCY
  4. MECHANIZMY STOSOWANIA PRZEMOCY CD.
  5. WIKTYMIZACJA WTÓRNA
  6. RODZIC
  7. PRZEMOC W RODZINIE 

 

plakat kampania 10 sekund

  1. plakat kampania 10 sekund