Modelarze na start

MODELARZE NA START – WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. przyczyni się do wzmocnienia aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszar rewitalizowany Dzielnicy Trynek, poprzez wsparcie 64 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje realizację Programu Aktywności Lokalnej dla Dzielnicy Trynek obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, działania środowiskowe, usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym. Eventy, spotkania, warsztaty mają na celu integrację społeczności lokalnej. Dzieci i młodzież poprzez udział w zajęciach z modelarstwa lotniczego rozwiną kompetencje osobiste, a dorośli uzyskają kwalifikacje instruktora i sędziego modelarstwa. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom wzrośnie potencjał osobisty i społeczny wszystkich uczestników projektu.

 

Projekt partnerski
Lider:  GLIWICKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY LOTNICZYCH W GLIWICACH
Partner:  GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Kwota dofinansowania całego projektu  970 600,27 PLN
Wkład własny całego projektu  51 084,23 PLN