Aktywny senior – likwidacja barier transportowych 2019 r.

flaga i herb RP

 

2019 rok – Miasto Gliwice pozyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” – w obszarze D – Aktywny senior – likwidacja barier transportowych (9 osobowy mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażony w windę do bezpiecznego transportu osób na wózku inwalidzkim.

 

Środki z funduszu celowego PFRON: 80 000,00 zł

Środki własne: 75 686,00 zł

Wartość projektu: 155 686,00 zł

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dzięki zakupowi 9-cio osobowego mikrobusa umożliwił osobom nieaktywnym zawodowo od 60r.ż. na korzystanie z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, poprawę stanu psychicznego i fizycznego, podniesienie ogólnej jakości życia, zaktywizowanie Seniorów do podejmowania nowych działań, możliwość nawiązywania nowych kontaktów społecznych, zaangażowanie w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.