Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (edycja 2023)

flaga i herb RPlogo programu Senior+

2023 rok – Miasto Gliwice w wyniku naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+ (edycja 2023) otrzymało dofinansowanie na realizację programu.

Środki z budżetu państwa:   115 200,00 zł

Środki własne:                        134 807,00 zł

Wartość projektu:                  250 007,00 zł

Dzienny Dom „Senior +” dzięki wsparciu w formie dotacji pozwala osobom nieaktywnym zawodowo od 60 r.ż. na korzystanie z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, zapewnia poprawę stanu psychicznego i fizycznego, podniesienie ogólnej jakości życia, aktywizację seniorów do podejmowania nowych działań, możliwość nawiązywania nowych kontaktów społecznych, zaangażowanie w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Zapewnia również wsparcie adekwatne do potrzeb i możliwości, wynikających z wieku i stanu zdrowia seniorów. Dzięki placówce seniorzy, pomimo utraty części samodzielności, mogą w dalszym ciągu funkcjonować w dotychczasowym środowisku. Pobyt w placówce przyczynia się do utrzymania odpowiedniej jakości ich życia, spowolnienia rozwoju choroby, dostrzeżenia walorów „jesieni życia”, a przede wszystkim opóźnia potrzebę korzystania z pomocy instytucjonalnej, czyli pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.