Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” (edycja 2019)

flaga i herb RPlogo programu Senior+

2019 rok – Miasto Gliwice pozyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019) Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu Senior+ Realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Środki z budżetu państwa: 300 000,00 zł w tym 50 000 zł wartość wyposażenia.

Wkład własny: 1 007 107,92 zł

Wartość projektu: 1 307 107,92 zł

 

Celem projektu jest aktywizacja osób samotnych, niepełnosprawnych, niepracujących zawodowo w wieku 60+ zamieszkujących teren miasta Gliwice. Adresatami wsparcia pośredniego są opiekunowie i rodziny Seniorów. Celem powstałej placówki jest pomoc w formie usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania osobom starszym, chorym, nie radzącym sobie w codziennym funkcjonowaniu.