Środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka

Środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka są przeznaczone dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

We wniosku należy wskazać cel, wnioskowaną kwotę oraz przewidywaną kwotę wydatków wraz z uzasadnieniem.

Wysokość środków wynosi do 2000 zł.

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się opinię organizatora rodzinnej pieczy.

Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka jest zobowiązana do rozliczenia przyznanych środków finansowych w postaci rachunków/faktur, składanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach w terminie do 2 miesięcy od daty wypłacenia środków.