Kontakt

Zespół specjalistów pracy z rodziną

ul. Sikorskiego 134
44-100 Gliwice
tel.: 32 331 46 23

Zespół koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

ul. Sikorskiego 134
44-100 Gliwice
tel.: 32 230 57 93

Kierownik zespołów

tel.: 32 335 41 28

III Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

tel.: 32 335 41 37

Sekretariat

tel.: 32 335 41 37