Terminy przyjmowania wniosków

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

  • 01.03.2020 r. – 31.08.2020 r.

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

  • 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020
  • 01.09.2020 r. – 10.10.2020 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, iż nastąpiła zmiana w sposobie składania wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd!

Wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

Założenie Profilu Zaufanego

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

Zgodnie z nowymi zasadami AS w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

  • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
  • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

 

 

Informacje na temat programu można również uzyskać pod numerami telefonu:

32 332 44 49

32 332 44 50