Terminy przyjmowania wniosków

Termin przyjmowania wniosków w ramach Programu “Aktywny samorząd” 01.03.2024 r. – 31.08.2024 r.

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II  Programu “Aktywny samorząd”:

  • 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024
  • 01.09.2024 r. – 10.10.2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025

Wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany:

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

Zgodnie z zasadami elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

  • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
  • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.(wsparcie jest jednorazowe)

Informacje na temat programu można również uzyskać pod numerami telefonu:

  • 32 332 44 48
  • 32 332 44 49
  • 32 332 44 50