Inne formy pomocy

Inne formy pomocy

Klub Integracji Społecznej w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 of., tel. (32) 230-54-08, od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00 – możliwość spędzenia wolnego czasu przy niskich temperaturach.

Polski Czerwony Krzyż w Gliwicach ul. Wrocławska 16, tel./fax (32) 231 70 68 – możliwość uzyskania wsparcia w formie żywności, odzieży, obuwia.

Caritas Diecezji Gliwickiej ul. Ziemowita 2, tel. 32 231 70 68
Wydawanie żywności  pon., śr. 14.00 – 15.00 – po okazaniu skierowania wydanego przez pracownika socjalnego Zespołu ds. Osób Bezdomnych lub pracownika socjalnego filii OPS,
Wydawanie odzieży:
-przy Parafii Chrystusa Króla, ul. Okrzei 31, w środy od 8.00 do 9.30 i od 16.30 do 18.00;
-przy Parafii św. Bartłomieja ul. Bernardyńska 19, we wtorki od 14.00 do 16.00;

Gliwicki Bank Żywności ul. Anny Jagiellonki 48 – prowadzony przez Fundację 4R (Rodzina, Radość, Refleksja, Rozwój) – wydawana jest żywność w środy i piątki od godz. 14.30.