A A A

Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej

ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice

e-mail: dps@ops.gliwice.eu

Informacja pok. 128
tel. 32 335 96 27
Usługi opiekuńcze
tel. 32 335 96 17
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
tel. 32 335 96 16
Pracownicy ds. bezdomności,ul. Ziemowita 1,pok. 4 i 5
tel. 32 337 11 81, 32 335 96 74
Pracownicy socjalni
Znajdź swój rejon

Sekcja Logotypów