A A A

Dyrekcja

Znajdź swój rejon

Dyrektor:

Brygida Jankowska

Telefon:
(32) 335-96-99

(32) 335-97-00


przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. 11:00 – 13:00

 

Z-ca Dyrektora:

Danuta Siwiec

Telefon:
(32) 335-96-99

(32) 335-97-00


przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. 9:00 – 11:00

Sekcja Logotypów