Zespół pracy socjalnej i usług ds. wsparcia i aktywizacji osób i rodzin – wsparcie dla rodzin

Zadaniem zespołu jest prowadzenie pracy socjalnej i działań na rzecz osób i rodzin wymagających pomocy celem wsparcia w funkcjonowaniu oraz rozwoju.

Zespół wspiera rodziny zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w obszarze opiekuńczo-wychowawczym oraz osoby i rodziny chcące polepszyć społeczne funkcjonowanie

Wspieramy usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

 

Z pracownikami socjalnymi można skontaktować się telefonicznie w następujących godzinach:

Poniedziałek 9:00 – 11:00, 15:00 – 16:30

Wtorek, środa, piątek 8:00 – 10:00

Czwartek 13:00 – 15:00