Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Dom „Senior+”

Historia i działalność

8 listopada 1978 r. z inicjatywy Zespołu Opieki Zdrowotnej rozpoczął swoją działalność Dzienny Dom Pomocy Społecznej – pierwszy w naszym mieście i trzeci w województwie. W 1990 roku przeszedł w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawą działalności placówki jest ustawa o pomocy społecznej. Dzienny Dom jest lokalnym ośrodkiem wsparcia, powołanym do świadczenia usług opiekuńczych. Placówka zapewnia pobyt 30 osobom – emerytom i rencistom. Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz stosowne oprzyrządowanie w toaletach i łazience.

Z pomocy w formie skierowania do ośrodka wsparcia mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie są w stanie zaspokajać swoich codziennych potrzeb i wymagają w tym zakresie częściowej pomocy. Osoby potrzebujące takiej formy pomocy kierowane są do placówki decyzją Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej poprzedzoną wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego z Rejonowego Punktu Pomocy Społecznej.

W roku 2019 rok – Miasto Gliwice pozyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019) Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu Senior+ Realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program Wieloletni “Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2023 Moduł II “Zapewnienie funkcjonowania Placówki “Senior+” – dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Placówka udostępniła 30 miejsc dla pensjonariuszy z dniem 02.01.2020 r.

Godziny otwarcia

  • Dzienny Dom „Senior+” ul. Partyzantów 30, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 – 30 miejsc dla osób powyżej 60 roku życia.
  • DDPS ul. Kozielska 71 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 – 30 miejsc.

Dom zapewnia swoim Pensjonariuszom:

  • Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu, zapewnienie posiłku w czasie pobytu, udostępnienie urządzeń do utrzymania higieny osobistej.
  • Podstawowe świadczenia opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenie sprawności i aktywizację pensjonariuszy poprzez udział w terapii zajęciowej; stosowana jest m.in. muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, kulturoterapia, ergoterapia, kinezyterapia.
  • Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w formie ogólnej terapii ruchowej – placówka dysponuje własnym podstawowym sprzętem do ćwiczeń (bieżnie, rotory, rowery gimnastyczne). Dokonuje się też mierzenia ciśnienia krwi. Odbywają się prelekcje z lekarzami różnych specjalności oraz ciekawymi ludźmi.
  • Działania wspomagające, polegające na utrzymaniu kontaktów społecznych udziale w aktywnych formach wypoczynkowych, udziale w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich (teatr Muzyczny, kino, grill w ogrodzie DDPS-u, wycieczki autokarowe, piesze, zwiedzanie Muzeum, wystaw. Utrzymuje się stałą współpracę z rodziną, środowiskiem w zakresie budowania sieci wsparcia społecznego.
  • Najwięcej emocji i wzruszeń dostarczają pensjonariuszom uroczyście obchodzone spotkania okolicznościowe z zaproszonymi gośćmi, m.in. Spotkania Opłatkowe, Śniadania Wielkanocne, Dzień Seniora (obchodzony w październiku), Sylwester, Dzień Matki, Ojca, Babci, Dziadka.

Kontakt

  • DDPS ul. Kozielska 71, tel. 32 231 83 71 do 72
  • Dzienny Dom „Senior+” ul. Partyzantów 30, tel. 32 335 97 52