Wsparcie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd