Szkolenie dla kandydatów

Zanim przyjmiesz do swojego domu dziecko, które trafi do pieczy zastępczej, konieczne jest ukończenie bezpłatnego szkolenia, które organizujemy dla kandydatów na rodziny zastępcze.

„Podziel się miłością – zostań rodziną zastępczą”

To autorski program, według którego realizujemy wspólnie z Wami szkolenie przygotowujące do bycia rodziną zastępcza.

Dzięki szkoleniu zdobędziesz niezbędną wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną o tym, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Wiedzę teoretyczną przekażemy Wam podczas spotkań w lokalizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 134. Wiedza praktyczna czeka na Was podczas stażu w zawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

To, czego potrzebujemy od Ciebie, to odrobina determinacji i poświęcenie Twojego czasu. Będziemy spotykać się raz w tygodniu przez minimum trzy, a maksymalnie cztery miesiące.

Czego między innymi dowiesz się w czasie szkolenia?

  • Jakie są prawa i obowiązki rodzin zastępczych?
  • Kiedy rodzice zastępczy odpoczywają?
  • Kiedy misja rodzin zastępczych się kończy?

Szkolenie to także szansa na rozpoznanie Twoich/Waszych kompetencji opiekuńczych. Wspólnie sprawdzimy, które z nich są odpowiednio rozwinięte, a nad którymi jeszcze popracujemy. Szkolenie to także czas na weryfikację umiejętności współpracy i organizacji życia rodziny.

To, co podczas szkolenia jest najważniejsze, to nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb dzieci na podstawie ich zachowań. Pomoże Ci/Wam to na pełniejsze zrozumienie i wsparcie dziecka podczas przechodzenia przez jeden z trudniejszych etapów w jego dotychczasowym życiu.

Podczas szkolenia stawiamy na relacyjność – spotykamy się również w gronie funkcjonujących już rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Poznanie praktycznej strony pieczy zastępczej pozwoli Ci lepiej przygotować się do Twojej przyszłej roli.

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz od nas świadectwo ukończenia oraz dokument potwierdzający Twoje kwalifikacje do pełnienia roli opiekuna zastępczego.

Rekrutacja dla kandydatów

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka powinny zgłosić się do lokalizacji Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Sikorskiego 134.

Kandydaci, którzy zgłoszą się do ośrodka przystępują do procedury kwalifikacyjnej (rozmowa z psychologiem, pedagogiem, badania psychologiczne, pedagogiczne, wywiad w miejscu zamieszkania kandydatów).

Szkolenie jest bezpłatne.
Równocześnie ze szkoleniem trwa diagnoza psychologiczna kandydatów. Na wniosek uczestnika posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania warunków, o których mowa we wspomnianym powyżej art. 42, oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.
Szkolenie trwa 60 godzin, spotkania odbywają się raz w tygodniu (w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 18.00).