Świadczenie wspierające

1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie, ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym   (DZ. U. z 2023 r. poz. 1429). https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace–krok-po-kroku

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie odbywać się w dwóch etapach:

  1. Etap pierwszy:

uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez Wojewódzki Zespół ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach przy ul. Powstańców 41a.

Aby osoba mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony orzeczeniem MZON o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym, lekkim (lub równoważnym wydanym przez  ZUS, KRUS, MON, MSWiA).

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia tj:

  • wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia,
  • kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem,

można pobrać na stronie: https://suw.bip.gov.pl/wzon/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html

  • dodatkowo do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności

Wniosek o uzyskanie  decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć:

  • pocztą tradycyjną na adres Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, ul. Powstańców Warszawy 41a,
  • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • elektronicznie przez portal Emp@tia,
  • za pośrednictwem powiatowego zespołu – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 pok. 1 w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8:00 – 16:30
Wtorek: 8:00 – 15:00
Środa: 8:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 13:30

Więcej informacji na temat złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o poziomie wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu: 32 335 97 14 (wew. 9714) w godzinach od 7.00 do 14.00

Wszystkie złożone wnioski za pośrednictwem powiatowego zespołu będą w terminie do 7 dni od dnia złożenia przekazane do Wojewódzkiego Zespół ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dane kontaktowe do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
mail: wzon.katowice@katowice.uw.gov.pl
tel. 32 20 77 813.

  1. Etap drugi:

Po uzyskaniu decyzji o potrzebie wsparcia należy  złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

Szczegółowych informacji na temat zasad otrzymania świadczenia wspierającego udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.