Wsparcie prawne dla osób pełniących funkcję Rodzin Zastępczych oraz Rodzinnych Domów Dziecka

Szanowni Państwo!

Zawodowe Rodziny Zastępcze

Zawodowe Rodziny Zastępcze pełniące funkcję Pogotowia Rodzinnego

Niezawodowe Rodziny Zastępcze

Spokrewnione Rodziny Zastępcze

Rodzinne Domy Dziecka

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32/ 331 – 46 – 23 z Panią Eweliną Dziubel – specjalistą pracy z rodziną, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00, celem ustalenia kontaktu z adwokatem.