Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Uwaga zmiany!!!

 

Stypendium szkolne za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. należy rozliczyć w terminie do 23.12.2020 r.

Stypendium szkolne za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. należy rozliczyć w terminie do 25.06.2021 r.

 

Na zakup stroju sportowego na zajęcia WF, stroju galowego oraz butów zmiennych nie można przeznaczyć więcej niż 30% przyznanego na rok szkolny stypendium.

 

Faktury/rachunki imienne do rozliczenia stypendium szkolnego za rok szkolny 2020/2021 należy wrzucać w kopertach opisanych “stypendia szkolne” do skrzynki podawczej mieszczącej się przy wejściu do budynku OPS przy ul. Górnych Wałów 9.

Akty prawne

Stypendium szkolne

Zasiłek szkolny

Terminarz wypłat stypendiów

Pliki do pobrania