Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 września do 15 września uczniowie lub do 15 października słuchacze kolegium.

Faktury/rachunki imienne do rozliczenia poniesionych wydatków zgodnie z katalogiem do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego można będzie składać po odebraniu decyzji przyznającej stypendium.

Akty prawne

Stypendia szkolne

Zasiłek szkolny

Pliki do pobrania