Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 września 2021 r. (środa) do 15 września 2021 r. (środa) uczniowie lub do 15 października 2021 r. słuchacze kolegium.

Faktury/rachunki do rozliczenia poniesionych wydatków zgodnie z katalogiem do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego można będzie składać po odebraniu decyzji przyznającej stypendium.

Akty prawne

Stypendia szkolne

Zasiłek szkolny

Pliki do pobrania