Kontakt

Kontakt dla osób bezdomnych i zgłaszających pomoc

Informacja o placówkach dla bezdomnych w woj. śląskim:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/akcja-zima/infolinia-dla-bezdomnych

Telefony bezpłatne:

  • 800 100 022 całodobowa Infolinia w okresie zimowym
  • 987 całodobowy w okresie zimowym,
  • 986 Straż Miejska,
  • 997 Policja,
  • 999 Pogotowie Ratunkowe,
  • 112 Alarmowy

Koordynator ds. osób bezdomnych na terenie gminy w okresie zimowym

Zespół ds. Bezdomności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, Starszy Pracownik Socjalny

Bogusława Duńska – nr tel. 987.