Kontakt

Zespół pracy socjalnej i usług  nr 2 ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością.

Dane kontaktowe:

ul. Bł. Czesława 36,

tel. (32) 335-96- 80, (32)335-96-81

pn: 7.30 – 17.00,

wt. – czw: 7.30 – 15.30,

pt: 7.30 – 14.00;

AKCJA ZIMA

Z gliwickim koordynatorem ds. osób bezdomnych w okresie zimowym można nawiązać całodobowy kontakt pod numerem 693 346 323 celem:

– uzyskania informacji nt. możliwości uzyskania schronienia w placówkach, w których Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach udziela schronienia osobom bezdomnym;

– zgłoszenia pobytu osoby bezdomnej w warunkach niemieszkalnych.

 

Informacja o placówkach dla bezdomnych w woj. śląskim:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/akcja-zima/infolinia-dla-bezdomnych

Telefony bezpłatne:

  • 986 Straż Miejska,
  • 997 Policja,
  • 987 całodobowa Infolinia, na której można uzyskać wyłącznie informację nt. placówek udzielających wsparcia w formie schronienia oraz  wsparcia doraźnego, w tym żywności,
  • 999 Pogotowie Ratunkowe,
  • 112 Alarmowy