Zespoły ds. pieczy zastępczej

Zespoły ds. pieczy zastępczej (byłe Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

ul. Sikorskiego 134 p. III
44-103 Gliwice
e-mail: s_cpz@ops.gliwice.eu

Mapa Google

Koordynaty GPS: 50°17’25.3″N 18°44’58.0″E

Sekretariat      32 335 41 37

Dział Wsparcia Rodziny

Kierownik Działu  32 335 41 35

Specjaliści 32 237 00 21

Asystenci rodziny 32 335 41 21

Terapeuta 32 444 28 08

Psycholodzy  32 230 57 92

Zespół Koordynatorów Pieczy Zastępczej

Kierownik Działu         32 335 41 28

Koordynatorzy rodzin zastępczych    32 230 57 93

Zespół Specjalistów Pracy z Rodziną

Zespół ds. opieki zastępczej   32 331 46 23

Zespół kierowania      32 335 48 12

Zespół Promocji Pieczy Zastępczej

Kierownik Działu         32 335 41 28