Zespoły ds. pieczy zastępczej

Zespoły ds. pieczy zastępczej (byłe Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

ul. Sikorskiego 134 p. III
44-103 Gliwice
e-mail: s_pz@ops.gliwice.eu

Mapa Google

Koordynaty GPS: 50°17’25.3″N 18°44’58.0″E

Sekretariat 32 335 41 37

Z-ca Dyrektora 32 335 41 37

Kierownik Zespołów 32 335 41 28

Zespół Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej 32 230 57 93

Zespół Specjalistów Pracy z Rodziną 32 331 46 23

Konsultant ds. Kierowania 32 335 41 26