Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Bojkowska 20, 44-100 Gliwice,

tel: 32 232 99 10 (infolinia MZON – informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach od 7.30 do 14.00)

e-mail: mzon@ops.gliwice.eu