Dział Kadr i Organizacji

Dział Kadr i Organizacji

ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice,

tel: 32 335 96 51, 32 335 96 52

e-mail: dko@ops.gliwice.eu

Sprawy pracownicze
tel. 32 335 96 52
Zaopatrzenie
tel. 32 335 96 57