Referat Świadczeń Rodzinnych

Referat Świadczeń Rodzinnych

ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice

tel. 32 335 97 14

e-mail: rsr@ops.gliwice.eu

Informacja (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) udzielana w godzinach 7.30 do 14.00
tel. 32 335 97 14, 32 335 97 20

email: rsr@ops.gliwice.eu

Dłużnicy alimentacyjni
tel. 32 335 96 10, 32 335 96 11

email: rsr@ops.gliwice.eu