Referat Świadczeń Rodzinnych

Referat Świadczeń Rodzinnych

ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice

tel.: 32 335 96 14

e-mail: rsr@ops.gliwice.eu

Informacja (500+, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)
tel.32 335 96 14, rsr@ops.gliwice.eu
Dłużnicy alimentacyjni
tel. 32 335 96 10, 32 335 96 11, rsr@ops.gliwice.eu