Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Dom „Senior+”

 

DDPS ul. Kozielska 71
tel. 32 231 83 71 do 72, e-mail: ddps@ops.gliwice.eu

 

Dzienny Dom „Senior+” ul. Partyzantów 30
tel. 32 335 97 52, e-mail: ddsenior@ops.gliwice.eu