Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU

O projekcie – „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym  na terytorium Ukrainy – Gliwice – miasto na prawach powiatu” (część 1, część 2 oraz część 3).

 

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym  na terytorium Ukrainy – Gliwice – miasto na prawach powiatu współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektów:

część 1: 01.08.2022 – 30.06.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 362 451,75 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 308 083,98 ZŁ

część 2: 01.09.2022- 30.06.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 392 247,25 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 333 410,16 ZŁ

część 3: 01.09.2022 – 30.06.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 373 693,75 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 317 639,68 ZŁ

BENEFICJENT: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

REALIZATOR: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Opis projektu:

Projekty skierowane są łącznie do 90 osób pochodzenia ukraińskiego, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022r., w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i zamieszkują na terenie Miasta Gliwice. W projekcie uczestniczyć mogą osoby należąca do grupy docelowych odbiorców Projektu, przy czym preferowane będą osoby pozostające bez pracy, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby doświadczające wielowymiarowego wykluczenia społecznego.

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym  na terytorium Ukrainy – Gliwice – miasto na prawach powiatu” ma na celu poprawę funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terenie Ukrainy.

Zaplanowane wsparcie w ramach projektu:

 • Wsparcie pedagoga oraz psychologa,
 • Wsparcie językowe
 • Zajęcia z języka polskiego
 • Korepetycje przedmiotowe dla dzieci
 • Trening wzmacniający kompetencje wychowawcze
 • Trening budowania relacji z dzieckiem
 • Trening racjonalnego odżywiania
 • Trening redukcji stresu i napięć
 • Doradztwo mieszkaniowe
 • Warsztaty z zakresu rozwoju osobistego potencjału
 • Warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji społecznych
 • Warsztaty psychologiczne dla dzieci
 • Działania integracyjne
 • Działania środowiskowe
 • Arteterapia
 • Poradnictwo z zakresu funkcjonowania prawa w Polsce