Informacje ogólne

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” w 2023 roku

Pilotażowy program “Aktywny Samorząd”  (program)

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” (zasady)