Likwidacja barier transportowych – MODUŁ I Obszar A

ZADANIE 1

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu).

Warunki uczestnictwa:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Wnioski do pobrania

ZADANIE 2

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu).

Warunki uczestnictwa:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Wnioski do pobrania

 

ZADANIE 3 

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu).

Warunki uczestnictwa:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Wnioski do pobrania

 

ZADANIE 4 

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu).

Warunki uczestnictwa:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu;

Wnioski do pobrania