Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego jest fakultatywną formą pomocy.

Wysokość świadczenia wynosi:

  • do wysokości 2000 złrodzina zastępcza zawodowa,
  • do wysokości 5000 złrodzinny dom dziecka (środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka

Świadczenie można otrzymać raz w roku.

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się opinię organizatora rodzinnej pieczy.

Do wniosku należy dołączyć uproszczony kosztorys planowanego remontu   z wyszczególnieniem zakresu prac, materiałów i robocizny.

Wniosek za dany rok kalendarzowy należy złożyć do końca stycznia następnego roku.

Po wykonaniu remontu wnioskodawca w terminie 3 miesięcy od wypłaty świadczenia przedkłada oświadczenie wraz z załączonymi fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami potwierdzającymi koszty przeprowadzonego remontu.

W przypadku nierozliczenia się, kolejne świadczenie na ten cel będzie pomniejszone o  nierozliczoną kwotę.

Dokumenty, które należy dostarczyć, aby otrzymać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu  lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (lub zmiany lokalu – dot. RDD) (należy wypełnić wniosek):