Senior – mentor

Od sierpnia w naszym Ośrodku testujemy innowację społeczną “Senior – mentor” dotyczącą partycypacyjnego wypracowania modelu mentoringu seniorów min. z zakresu przygotowywania się do emerytury czy mniejszej aktywności zawodowej w przyszłości.
Przedstawiamy kilka kadrów z naszych dotychczasowych spotkań potencjalnych mentorów i mentee oraz opracowaną na potrzeby innowacji definicję mentoringu. Jest to dla nas nowe, ale jakże ciekawe i inspirujące doświadczenie.
Działania związane z powyższą innowacją są możliwe dzięki udziałowi pracowników Ośrodka w projekcie „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”.